امروزه بهترین روش برای استفاده از فضاهای کوچک رستوران ها بکارگیری ارتفاع و بالا بردن واحد سطح کار در رستوران می باشد. با استفاده از طبقه بندی و قفسه، علاوه بر اینکه  می توانیم مقدار بیشتری از اجناس را در طبقات مختلف قرار دهیم ، دسترسی به اجناس مختلف با ابعاد مختلف نیز به راحتی صورت می گیرد. قفسه بندی گالوانیزه، قفسه استیل، قفسه سردخانه و ... ازجمله مواردی است که در این دسته بندی قرار می گیرد.

طبقه بندی و قفسه

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه استیل ظروف بزرگ پایه نبشی ارتفاع 190

کد محصول : ST09
55,000,000ریال

مشخصات فنی قفسه استیل ظروف بزرگ پایه نبشی ارتفاع 190:1-قفسه استیل ظروف بزرگ پایه نبشی ارتفاع190(Dish Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در اتاق شستشوی ظروف رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- پایه های قفسه های استیل از جنس ورق استنلس استیل 304 که بصورت w درآمده است3- طبقات قفسه های استیل آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق ا..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه استیل ظروف بزرگ پایه نبشی ارتفاع 160

کد محصول : ST08
42,500,000ریال

مشخصات فنی قفسه استیل ظروف بزرگ پایه نبشی ارتفاع 160:1-قفسه استیل ظروف بزرگ پایه نبشی ارتفاع160(Dish Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در اتاق شستشوی ظروف رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- پایه های قفسه های استیل از جنس ورق استنلس استیل 304 که بصورت w درآمده است3- طبقات قفسه های استیل آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق ا..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول 90

کد محصول : ST05
28,500,000ریال

مشخصات فنی قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول 90:1- قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول90 (Storage Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در انبار رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- پایه های قفسه های استیل از جنس ورق استنلس استیل 304 که بصورت w درآمده است3- طبقات قفسه های استیل آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق استنلس استیل 30..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول 75

کد محصول : ST03
26,000,000ریال

مشخصات فنی قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول 75 :1- قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول75 (Storage Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در انبار رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- پایه های قفسه های استیل از جنس ورق استنلس استیل 304 که بصورت w درآمده است3- طبقات قفسه های استیل آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق استنلس اس..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه بندی استیل سردخانه پایه نبشی طول 90

کد محصول : ST07
24,500,000ریال

مشخصات فنی قفسه بندی استیل سردخانه پایه نبشی طول 90:1-قفسه بندی استیل سردخانه پایه نبشی طول 90(Refrigerator Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در سردخانه بالای صفر و سردخانه زیر صفر رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد1- پایه های قفسه های استیل از جنس ورق استنلس استیل 304 که بصورت w درآمده است2- طبقات قفسه های استیل آشپزخان..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول 60

کد محصول : ST02
23,000,000ریال

مشخصات فنی قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول 60:1- قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول60 (Storage Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در انبار رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- پایه های قفسه های استیل از جنس ورق استنلس استیل 304 که بصورت w درآمده است3- طبقات قفسه های استیل آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق استنلس استیل 30..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول 50

کد محصول : ST01
20,500,000ریال

مشخصات فنی قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول 50:1- قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول50 (Storage Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در انبار رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- پایه های قفسه های استیل از جنس ورق استنلس استیل 304 که بصورت w درآمده است3- طبقات قفسه های استیل آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق استنلس استیل 30..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه گالوانیزه نگهداری سیب زمینی و پیاز طول 100

کد محصول : ST06
20,000,000ریال

مشخصات فنی قفسه گالوانیزه نگهداری سیب زمینی و پیاز طول 100:1-قفسه گالوانیزه نگهداری سیب زمینی و پیاز طول100(Storage Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در انبار سیب زمینی و پیاز رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- کلیه قطعات قفسه نگهداری سیب زمینی و پیاز ساخته شده از ورق گالوانیزه ، بصورت پرس شده است و تحمل نگهداری مقدار ..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه بندی چهار طبقه گالوانیزه پایه نبشی ارتفاع 200

کد محصول : ST11
12,000,000ریال

مشخصات فنی قفسه بندی چهار طبقه گالوانیزه پایه نبشی ارتفاع 200:1- قفسه بندی سه طبقه گالوانیزه پایه نبشی ارتفاع 200 (Dish Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در انبار رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- پایه های قفسه بندی گالوانیزه (Storage Sideboard) آشپزخانه تهران از جنس ورق گالوانیزه که بصورت نبشی درآمده است3- طبقات ساخت..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه بندی سه طبقه گالوانیزه پایه نبشی ارتفاع 160

کد محصول : ST10
10,000,000ریال

مشخصات فنی قفسه بندی سه طبقه گالوانیزه پایه نبشی ارتفاع 160:1- قفسه بندی سه طبقه گالوانیزه پایه نبشی ارتفاع 160(Dish Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در انبار رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- پایه های قفسه بندی گالوانیزه (Storage Sideboard) آشپزخانه تهران از جنس ورق گالوانیزه که بصورت نبشی درآمده است3- طبقات ساخته ش..

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)