ملزومات و ابزار کار

ملزومات و ابزار کار

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار پلی اتیلن طول65*190ضخامت 5 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR70
15,500,000ریال

مشخصات فنی تخته کار پلی اتیلن طول190 (تخته تفلون قصابی)  :1. این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلون که به اشتباه به تخته پلاستیکی نیزمعروف می باشد از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنع..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار پلی اتیلن طول 65*190ضخامت 4 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR79
12,500,000ریال

مشخصات فنی تخته کار پلی اتیلن طول190 (تخته تفلون قصابی)  :1.این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلون که به اشتباه به تخته پلاستیکی نیزمعروف می باشد از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعت..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار رویه کنده ساطوری چوبی 50*50

کد محصول : PR77
11,700,000ریال

مشخصات فنی تخته کار رویه کنده ساطوری چوبی50 *50 : 1. این مدل تخته کار یا تخته کنده ساطوری از جنس چوب مقاوم و صنعتی می باشد2. تخته چوبی آشپزخانه از لحاظ بهداشتی  کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد این تخته..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار پلی اتیلن طول 65*150ضخامت 5 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR71
11,300,000ریال

مشخصات فنی تخته کار پلی اتیلن طول 150 (تخته تفلون قصابی) :1.این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلون که به اشتباه به تخته پلاستیکی نیزمعروف می باشد از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعت..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار پلی اتیلن طول 65*150ضخامت 4 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR80
9,800,000ریال

مشخصات فنی تخته کار پلی اتیلن طول 150 (تخته تفلون قصابی) :1.این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلون که به اشتباه به تخته پلاستیکی نیزمعروف می باشد از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دا..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار پلی اتیلن طول 65*120ضخامت 5 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR72
9,500,000ریال

مشخصات فنی تخته کار پلی اتیلن طول 120(تخته تفلون قصابی) :1.این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلون که به اشتباه به تخته پلاستیکی نیزمعروف می باشد از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دار..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار چوبی 65*190

کد محصول : PR73
9,300,000ریال

مشخصات فنی تخته کار چوبی 65*190 :1. این مدل تخته کار یا تخته کار چوبی یا تخته سبزیجات از جنس چوب مقاوم و صنعتی می باشد2. تخته چوبی آشپزخانه از لحاظ بهداشتی  کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد این تخته کار..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار پلی اتیلن طول 65*120ضخامت 4 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR81
8,300,000ریال

مشخصات فنی تخته کار پلی اتیلن طول 120(تخته تفلون قصابی) :1.این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلونکه به اشتباه به تخته پلاستیکی نیزمعروف می باشد از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دار..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار چوبی 65*150

کد محصول : PR74
7,500,000ریال

مشخصات فنی تخته کار چوبی 65 *150 :1. این مدل تخته کار یا تخته کار چوبی یا تخته سبزیجات  از جنس چوب مقاوم و صنعتی می باشد2. تخته چوبی آشپزخانه از لحاظ بهداشتی  کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد این تخته ک..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته پلی اتیلن رویه کنده ساطوری ضخامت 10 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR69
7,500,000ریال

مشخصات فنی تخته پلی اتیلن رویه کنده ساطوری :1.این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلون که به اشتباه به تخته پلاستیکی نیزمعروف می باشد از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و ..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار چوبی 65*100

کد محصول : PR75
5,700,000ریال

مشخصات فنی تخته کار چوبی 65 *100 :1. این مدل تخته کار یا تخته کار چوبی یا تخته سبزیجات از جنس چوب مقاوم و صنعتی می باشد2. تخته چوبی آشپزخانه از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد این تخته کار سبزی براب..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار پلی اتیلن 50*50 ضخامت 5 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR20
4,800,000ریال

مشخصات فنی تخته کار  پلی اتیلن :1.این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن  از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلون که به اشتباه به تخته پلاستیکی نیزمعروف می باشد از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خ..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار پلی اتیلن50*50 ضخامت 4 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR78
4,300,000ریال

مشخصات فنی تخته کار  پلی اتیلن :1.این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن  از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلون که به اشتباه به تخته پلاستیکی نیزمعروف می باشد از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و ..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار چوبی 50*50

کد محصول : PR76
2,500,000ریال

مشخصات فنی تخته کار چوبی50 *50:1. این مدل تخته کار یا تخته کار چوبی یا تخته سبزیجات  از جنس چوب مقاوم و صنعتی می باشد2. تخته چوبی آشپزخانه از لحاظ بهداشتی  کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد این تخته کار ..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار چوبی 40*60

کد محصول : PR19
2,500,000ریال

مشخصات فنی تخته کار چوبی 40*60 :1. این مدل تخته کار یا تخته کار چوبی یا تخته سبزیجات  از جنس چوب مقاوم و صنعتی می باشد2. تخته چوبی آشپزخانه از لحاظ بهداشتی  کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد این تخته کار..

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)