ملزومات و ابزار کار

ملزومات و ابزار کار

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار پلی اتیلن طول65*190ضخامت 5 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR70
14,000,000ریال

مشخصات فنی تخته کار پلی اتیلن طول190 (تخته تفلون قصابی)  :1. این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلون از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار پلی اتیلن طول 65*190ضخامت 4 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR79
12,000,000ریال

مشخصات فنی تخته کار پلی اتیلن طول190 (تخته تفلون قصابی)  :1.این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلون از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ا..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار رویه کنده ساطوری چوبی 50*50

کد محصول : PR77
11,700,000ریال

مشخصات فنی تخته کار رویه کنده ساطوری چوبی50 *50 : 1. این مدل تخته کار یا تخته کنده ساطوری از جنس چوب مقاوم و صنعتی می باشد2. تخته چوبی آشپزخانه از لحاظ بهداشتی  کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد این تخته..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار پلی اتیلن طول 65*150ضخامت 5 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR71
11,000,000ریال

مشخصات فنی تخته کار پلی اتیلن طول 150 (تخته تفلون قصابی) :1.این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلون از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ا..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار پلی اتیلن طول 65*150ضخامت 4 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR80
10,000,000ریال

مشخصات فنی تخته کار پلی اتیلن طول 150 (تخته تفلون قصابی) :1.این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلون از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد ..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار پلی اتیلن طول 65*120ضخامت 5 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR72
9,000,000ریال

مشخصات فنی تخته کار پلی اتیلن طول 120(تخته تفلون قصابی) :1.این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلون از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد ی..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار پلی اتیلن طول 65*120ضخامت 4 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR81
8,000,000ریال

مشخصات فنی تخته کار پلی اتیلن طول 120(تخته تفلون قصابی) :1.این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلون از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد ی..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته پلی اتیلن رویه کنده ساطوری ضخامت 10 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR69
7,500,000ریال

مشخصات فنی تخته پلی اتیلن رویه کنده ساطوری :1.این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلون از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد یک عدد از ..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار چوبی 65*190

کد محصول : PR73
6,900,000ریال

مشخصات فنی تخته کار چوبی 65*190 :1. این مدل تخته کار یا تخته کار چوبی یا تخته سبزیجات از جنس چوب مقاوم و صنعتی می باشد2. تخته چوبی آشپزخانه از لحاظ بهداشتی  کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد این تخته کار..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار چوبی 65*150

کد محصول : PR74
5,650,000ریال

مشخصات فنی تخته کار چوبی 65 *150 :1. این مدل تخته کار یا تخته کار چوبی یا تخته سبزیجات  از جنس چوب مقاوم و صنعتی می باشد2. تخته چوبی آشپزخانه از لحاظ بهداشتی  کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد این تخته ک..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار پلی اتیلن 50*50 ضخامت 5 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR20
4,500,000ریال

مشخصات فنی تخته کار  پلی اتیلن :1.این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن  از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلون از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد یک عدد از ..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار پلی اتیلن50*50 ضخامت 4 (تخته تفلون قصابی)

کد محصول : PR78
4,000,000ریال

مشخصات فنی تخته کار  پلی اتیلن :1.این مدل تخته کار یا تخته پلی اتیلن  از جنس پلی اتیلن مقاوم و صنعتی ساخته شده است 2. تخته کار تفلون از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد یک عدد از ..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار چوبی 65*100

کد محصول : PR75
3,500,000ریال

مشخصات فنی تخته کار چوبی 65 *100 :1. این مدل تخته کار یا تخته کار چوبی یا تخته سبزیجات از جنس چوب مقاوم و صنعتی می باشد2. تخته چوبی آشپزخانه از لحاظ بهداشتی کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد این تخته کار سبزی براب..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار چوبی 50*50

کد محصول : PR76
1,800,000ریال

مشخصات فنی تخته کار چوبی50 *50:1. این مدل تخته کار یا تخته کار چوبی یا تخته سبزیجات  از جنس چوب مقاوم و صنعتی می باشد2. تخته چوبی آشپزخانه از لحاظ بهداشتی  کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد این تخته کار ..

تحویل 2 تا 3 روز کاری

تخته کار چوبی 40*60

کد محصول : PR19
1,650,000ریال

مشخصات فنی تخته کار چوبی 40*60 :1. این مدل تخته کار یا تخته کار چوبی یا تخته سبزیجات  از جنس چوب مقاوم و صنعتی می باشد2. تخته چوبی آشپزخانه از لحاظ بهداشتی  کاملا فود گرید می باشد3.  تمامی محصولات ارائه شده در فروشگاه اینترنتی آشپزخانه تهران(فروشنده تجهیزات آشپزخانه صنعتی) دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد4. ابعاد این تخته کار..

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)