به دلیل صنعتی بودن کار آشپزخانه و رستوران و نحوه کار پرسنل که به صورت ایستاده می باشد نیاز به سطح کار در ارتفاع 90 سانتی متر از کف زمین می باشد. میزهای کار( از جنس تمام استیل ، رویه چوب و یا رویه پلی اتیلن) برای این امر ساخته شده اند. کاربرد میز کاردر آشپزخانه صنعتی بسیار بالا بوده و در هر بخش از آشپزخانه از جمله انبار، آماده سازی ها، پخت، سرویس و شستشوی ظروف مورد استفاده قرار می گیرد. عرض استاندارد برای میز کار 70 سانتی متر و بسته به فضایی که مورد استفاده قرار می گیرند در طول 90، 140، 190 سانتی متر ساخته می شوند. پاتراکی یا طبقه ای در قسمت پایین میز کار تعبیه شده که می تواند برای قرار گیری ظروف و سبدهای مختلف در زمان کار مورد استفاده قرار گیرد. برای خرید میز کار خوب باید به جنس استنلس استیل 304 خش دار فابریک، ضخامت رویه، تقویت زیر رویه و ابعاد پایه های میزکارتوجه نمایید.

میزکار

تحویل تا 10 روز کاری

میز برنج پاک کنی تمام استیل 190

کد محصول : PR49
60,500,000ریال

مشخصات فنی میز برنج پاک کنی تمام استیل 190:1. میز برنج پاک کنی تمام استیل190 (Rice Cleaning Table) تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران، مناسب ترین وسیله برای پاک کردن برنج و دیگر حبوبات مصرفی در آشپزخانه صنعتی و رستوران می باشد 2.  صفحه صاف و صیقلی میز برنج پاک کنی از جنس استنلس استیل304 ، عاملی است که پاک کردن و جداسازی برنج از اضافات آن..

تحویل تا 10 روز کاری

میز کار استیل کنار با طبقه 190

کد محصول : PR03
53,000,000ریال

مشخصات  فنی میز کار استیل کنار با طبقه 190 : 1. رویه میز کار استیل (Stainless Steel Work Table) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق استنلس استیل  AISI 304 روکشدار خشدار می باشد2. میز کار استیل مجهز به صفحه pvc یکپارچه در زیر و صفحه رویه به منظور تقویت و استحکام می باشد3. دارای یک لبه از جنس ورق استنلس استیل 304 درقسمت ..

تحویل تا 10 روز کاری

میز کار استیل وسط با طبقه 190

کد محصول : PR06
52,500,000ریال

مشخصات  فنی میز کار استیل وسط با طبقه 190 : 1. رویه میز کار استیل (Stainless Steel Work Table) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق استنلس استیل  AISI 304 روکشدار خشدار می باشد2. میز کار استیل مجهز به صفحه pvc یکپارچه در زیر و صفحه رویه به منظور تقویت و استحکام می باشد3. به منظور تنظیم ارتفاع دلخواه میز کار استیل از پایه های..

تحویل تا 10 روز کاری

میز برنج پاک کنی تمام استیل 140

کد محصول : PR48
47,000,000ریال

مشخصات فنی میز برنج پاک کنی تمام استیل 140:1. میز برنج پاک کنی تمام استیل140 (Rice Cleaning Table) تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران، مناسب ترین وسیله برای پاک کردن برنج و دیگر حبوبات مصرفی در آشپزخانه صنعتی و رستوران می باشد 2.  صفحه صاف و صیقلی میز برنج پاک کنی از جنس استنلس استیل304 ، عاملی است که پاک کردن و جداسازی برنج از اضافات آن..

تحویل تا 10 روز کاری

میز ظروف کثیف برگشتی تمام استیل190

کد محصول : PR66
43,000,000ریال

مشخصات فنی میز ظروف کثیف برگشتی تمام استیل190:1. رویه میز ظروف کثیف برگشتی تمام استیل 190 یا میز جمع آوری زباله ( Dirty Dishes Table) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق استنلس استیل  AISI 304 روکشدار خشدار می باشد2. به منظور تنظیم ارتفاع دلخواه میز ظروف برگشتی از پایه های قابل رگلاژ استفاده می شود3. دارای یک لبه از جنس ورق استنل..

تحویل تا 10 روز کاری

میز کار پلی اتیلن کنار با طبقه 190

کد محصول : PR09
42,500,000ریال

مشخصات فنی میز کار پلی اتیلن کنار با طبقه 190 : 1. رویه میز کار پلی اتیلن (Poly Ethylene Work Table)  تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق پلی اتیلن مقاوم و صنعتی 2. نماها ، طبقات و کلاف پایین میز کار پلی اتیلن ساخته شده از ورق استنلس استیل AISI 304 روکشدار خشدار 3. دارای یک لبه از جنس ورق استنلس استیل در قسمت عقب رویه ..

تحویل تا 10 روز کاری

میز کار پلی اتیلن وسط با طبقه 190

کد محصول : PR12
42,500,000ریال

مشخصات فنی میز کار پلی اتیلن وسط با طبقه 190 : 1. رویه میز کار پلی اتیلن (Poly Ethylene Work Table) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق پلی اتیلن مقاوم و صنعتی2. نماها ، طبقات و کلاف پایین میز کار پلی اتیلن ساخته شده از ورق استنلس استیل AISI 304 روکشدار خشدار 3. به منظور تنظیم ارتفاع دلخواه از پایه های قابل رگلاژ استفاده شد..

تحویل تا 10 روز کاری

میزکار استیل کنار با طبقه 140

کد محصول : PR02
41,500,000ریال

مشخصات فنی میزکار استیل کنار با طبقه 140:1. رویه میز کار استیل (Stainless Steel Work Table) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق استنلس استیل  AISI 304 روکشدار خشدار می باشد2. میز کار استیل مجهز به صفحه pvc یکپارچه در زیر و صفحه رویه به منظور تقویت و استحکام3. دارای یک لبه از جنس ورق استنلس استیل 304 درقسمت عقب رویه می باشد 4..

تحویل تا 10 روز کاری

میز کار استیل وسط با طبقه 140

کد محصول : PR05
41,000,000ریال

مشخصات  فنی میز کار استیل وسط با طبقه 140: 1. رویه میز کار استیل (Stainless Steel Work Table) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق استنلس استیل  AISI 304 روکشدار خشدار می باشد2. میز کار استیل مجهز به صفحه pvc یکپارچه در زیر و صفحه رویه به منظور تقویت و استحکام می باشد3. به منظور تنظیم ارتفاع دلخواه میز کار استیل از پایه..

تحویل تا 10 روز کاری

میز کار چوبی کنار با طبقه 190

کد محصول : PR15
36,000,000ریال

مشخصات فنی میز کار چوبی کنار با طبقه 190:1. رویه میز کار چوبی (Wooden Work Table ) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران ساخته شده از چوب مقاوم و صنعتی 2. نماها ، طبقات و کلاف پایین میز کار چوبی ساخته شده از ورق استنلس استیل AISI 304 روکشدار خشدار 3. دارای یک لبه از جنس ورق استنلس استیل در قسمت عقب رویه می باشد 4. به منظور تنظیم ارتفاع دل..

تحویل تا 10 روز کاری

میز کار چوبی وسط با طبقه190

کد محصول : PR18
36,000,000ریال

مشخصات فنی میز کار چوبی وسط با طبقه190:1. رویه میز کار چوبی (Wooden Work Table ) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران ساخته شده از چوب مقاوم و صنعتی 2. نماها ، طبقات و کلاف پایین میز کار چوبی ساخته شده از ورق استنلس استیل AISI 304 روکشدار خشدار 3. به منظور تنظیم ارتفاع دلخواه از پایه های قابل رگلاژ استفاده شده است 4. اسكلت میز کار چوبی ا..

تحویل تا 10 روز کاری

میز کار پلی اتیلن کنار با طبقه 140

کد محصول : PR08
36,000,000ریال

مشخصات فنی میز کار پلی اتیلن کنار با طبقه 140:1. رویه میز کار پلی اتیلن (Poly Ethylene Work Table)  تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق پلی اتیلن مقاوم و صنعتی 2. نماها ، طبقات و کلاف پایین میز کار پلی اتیلن ساخته شده از ورق استنلس استیل AISI 304 روکشدار خشدار 3. دارای یک لبه از جنس ورق استنلس استیل در قسمت عقب رویه می ..

تحویل تا 10 روز کاری

میز کار پلی اتیلن وسط با طبقه 140

کد محصول : PR11
36,000,000ریال

مشخصات فنیمیز کار پلی اتیلن وسط با طبقه 140 : 1. رویه میز کار پلی اتیلن (Poly Ethylene Work Table) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق پلی اتیلن مقاوم و صنعتی می باشد2. نماها ، طبقات و کلاف پایین میز کار پلی اتیلن ساخته شده از ورق استنلس استیل AISI 304 روکشدار خشدار است3. به منظور تنظیم ارتفاع دلخواه از پایه های قابل رگلاژ استفاده شد..

تحویل تا 10 روز کاری

میز ظروف کثیف برگشتی تمام استیل120

کد محصول : PR65
36,000,000ریال

مشخصات فنی میز ظروف کثیف برگشتی تمام استیل120:1. رویه میز ظروف کثیف برگشتی تمام استیل 140 یا میز جمع آوری زباله ( Dirty Dishes Table) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق استنلس استیل  AISI 304 روکشدار خشدار می باشد2. به منظور تنظیم ارتفاع دلخواه میز ظروف برگشتی از پایه های قابل رگلاژ استفاده می شود3. دارای یک لبه از جنس ورق استنل..

تحویل تا 10 روز کاری

میز برنج پاک کنی تمام استیل 90

کد محصول : PR47
35,500,000ریال

مشخصات فنی میز برنج پاک کنی تمام استیل 90 :1. میز برنج پاک کنی تمام استیل 90 تولید شده در کارخانه آشپزخانه تهران، مناسب ترین وسیله برای پاک کردن برنج و دیگر حبوبات مصرفی در آشپزخانه صنعتی و رستوران می باشد 2.  صفحه صاف و صیقلی میز برنج پاک کنی از جنس استنلس استیل304 ، عاملی است که پاک کردن و جداسازی برنج از اضافات آن را آسان می سازد&..

نمایش 1 تا 15 از 25 (2 صفحه)