انبار و نگهداری مواد غذایی در هر رستوران از یک اصول اولیه ای پیروی می نماید. رعایت دما و رطوبت مناسب انبار با توجه به نوع ماده غذایی که نیاز به انبار داری دارد در اولویت اول جدا سازی فضای انبار می باشد. انبارها را به سه دسته انبار خشک و خنک ، انبار سرد که شامل سردخانه بالای صفر و زیر صفر، انبار ساده که کنترل دما و رطوبت نیاز ندارد تقسیم می نماییم. قفسه بندی انبار، قفسه سردخانه، پالت نگهداری مواد، چیلیک حبوبات، ترازو،باسکول و ... از جمله تجهیزاتی هست که در انبار قرار می گیرد.

انبار

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه استیل ظروف بزرگ پایه نبشی ارتفاع 190

کد محصول : ST09
55,000,000ریال

مشخصات فنی قفسه استیل ظروف بزرگ پایه نبشی ارتفاع 190:1-قفسه استیل ظروف بزرگ پایه نبشی ارتفاع190(Dish Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در اتاق شستشوی ظروف رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- پایه های قفسه های استیل از جنس ورق استنلس استیل 304 که بصورت w درآمده است3- طبقات قفسه های استیل آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق ا..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه استیل ظروف بزرگ پایه نبشی ارتفاع 160

کد محصول : ST08
42,500,000ریال

مشخصات فنی قفسه استیل ظروف بزرگ پایه نبشی ارتفاع 160:1-قفسه استیل ظروف بزرگ پایه نبشی ارتفاع160(Dish Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در اتاق شستشوی ظروف رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- پایه های قفسه های استیل از جنس ورق استنلس استیل 304 که بصورت w درآمده است3- طبقات قفسه های استیل آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق ا..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول 90

کد محصول : ST05
28,500,000ریال

مشخصات فنی قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول 90:1- قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول90 (Storage Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در انبار رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- پایه های قفسه های استیل از جنس ورق استنلس استیل 304 که بصورت w درآمده است3- طبقات قفسه های استیل آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق استنلس استیل 30..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول 75

کد محصول : ST03
26,000,000ریال

مشخصات فنی قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول 75 :1- قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول75 (Storage Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در انبار رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- پایه های قفسه های استیل از جنس ورق استنلس استیل 304 که بصورت w درآمده است3- طبقات قفسه های استیل آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق استنلس اس..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه بندی استیل سردخانه پایه نبشی طول 90

کد محصول : ST07
24,500,000ریال

مشخصات فنی قفسه بندی استیل سردخانه پایه نبشی طول 90:1-قفسه بندی استیل سردخانه پایه نبشی طول 90(Refrigerator Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در سردخانه بالای صفر و سردخانه زیر صفر رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد1- پایه های قفسه های استیل از جنس ورق استنلس استیل 304 که بصورت w درآمده است2- طبقات قفسه های استیل آشپزخان..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول 60

کد محصول : ST02
23,000,000ریال

مشخصات فنی قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول 60:1- قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول60 (Storage Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در انبار رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- پایه های قفسه های استیل از جنس ورق استنلس استیل 304 که بصورت w درآمده است3- طبقات قفسه های استیل آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق استنلس استیل 30..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول 50

کد محصول : ST01
20,500,000ریال

مشخصات فنی قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول 50:1- قفسه استیل چهار طبقه پایه نبشی طول50 (Storage Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در انبار رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- پایه های قفسه های استیل از جنس ورق استنلس استیل 304 که بصورت w درآمده است3- طبقات قفسه های استیل آشپزخانه تهران ساخته شده از ورق استنلس استیل 30..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه گالوانیزه نگهداری سیب زمینی و پیاز طول 100

کد محصول : ST06
20,000,000ریال

مشخصات فنی قفسه گالوانیزه نگهداری سیب زمینی و پیاز طول 100:1-قفسه گالوانیزه نگهداری سیب زمینی و پیاز طول100(Storage Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در انبار سیب زمینی و پیاز رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- کلیه قطعات قفسه نگهداری سیب زمینی و پیاز ساخته شده از ورق گالوانیزه ، بصورت پرس شده است و تحمل نگهداری مقدار ..

تحویل تا 10 روز کاری

سکوی نگهداری برنج 140

کد محصول : ST13
18,000,000ریال

مشخصات فنی سکوی نگهداری برنج 140 :1- سکوی نگهداری برنج 140 (Bench for Collecting Rice Bags) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در انبار رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- شاسی سکوی نگهداری برنج از پروفیل آهنی با رنگ نهایی کوره ای می باشد 3- سطح نگهدارنده سکوی برنج از چوبهای صنعتی مقاوم و به صورت مشبک که کاملاً بهداشتی می..

تحویل تا 10 روز کاری

ترولی حمل حبوبات استیل

کد محصول : TR05
16,500,000ریال

مشخصات فنی ترولی حمل حبوبات استیل :1. ترولی حمل حبوبات استیل یا چیلیک حبوبات (Cereal Storage Cask) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2. بدنه ترولی حمل حبوبات ساخته شده از ورق استنلس استیل AISI 304 روکشدار خشدار می باشد 3. این محصول بر روی یک رینگی از جنس فولاد ضد زنگ قرار می گیرد که در زیر ..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه بندی چهار طبقه گالوانیزه پایه نبشی ارتفاع 200

کد محصول : ST11
12,000,000ریال

مشخصات فنی قفسه بندی چهار طبقه گالوانیزه پایه نبشی ارتفاع 200:1- قفسه بندی سه طبقه گالوانیزه پایه نبشی ارتفاع 200 (Dish Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در انبار رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- پایه های قفسه بندی گالوانیزه (Storage Sideboard) آشپزخانه تهران از جنس ورق گالوانیزه که بصورت نبشی درآمده است3- طبقات ساخت..

تحویل تا 10 روز کاری

سکوی نگهداری برنج 100

کد محصول : ST12
11,500,000ریال

مشخصات فنی سکوی نگهداری برنج 100:1- سکوی نگهداری برنج 100 (Bench for Collecting Rice Bags) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در انبار رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- شاسی سکوی نگهداری برنج از پروفیل آهنی با رنگ نهایی کوره ای می باشد 3- سطح نگهدارنده سکوی برنج از چوبهای صنعتی مقاوم و به صورت مشبک که کاملاً بهداشتی می باشد&..

تحویل تا 10 روز کاری

قفسه بندی سه طبقه گالوانیزه پایه نبشی ارتفاع 160

کد محصول : ST10
10,000,000ریال

مشخصات فنی قفسه بندی سه طبقه گالوانیزه پایه نبشی ارتفاع 160:1- قفسه بندی سه طبقه گالوانیزه پایه نبشی ارتفاع 160(Dish Sideboard) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در انبار رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی می باشد2- پایه های قفسه بندی گالوانیزه (Storage Sideboard) آشپزخانه تهران از جنس ورق گالوانیزه که بصورت نبشی درآمده است3- طبقات ساخته ش..

ناموجود

پالت پلاستیکی نگهداری مواد

کد محصول : ST14
0ریال

مشخصات فنی:1-پالت پلاستیکی نگهداری مواد (Bench for Collecting Rice Bags) تولید شده در شرکت آشپزخانه تهران مورد استفاده در مصارف حمل و نقل مواد و نگهداری کالا در انبار و سردخانه رستوران و یا سردخانه رستوران می باشد2- قابلیت جابجایی بوسیله لیفتراک و جک پالت های دستی را دارا می باشد3- وزن هر عدد حدود 18 کیلوگرم می باشد4- ساخته شده از مواد HDPE در رنگه..

نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)